VIKTIGT!

Den ideella föreningen Bikon håller på att byta bank,
vilket innebär att det nuvarande bankgironumret 734-7313, har upphörts.

Ring 070-33 888 61 eller skriv till bikoninfo@yahoo.com, om du vill skänka någonting till Kongobarn.

Tack för din gåva! 

Den ideella föreningen BIKON (Bistånd Kongo) vill genom direktstöd, utan mellanhänder, verka för en förbättring av situationen för folket i Kongo och en fördjupning av relationerna mellan Kongo och Sverige. BIKON vill vara en länk mellan de två länderna.

Föreningen är öppen för alla och den är politiskt och religiöst obunden. Vi vill helst stödja enskilda personer.  Många människor behöver hjälp. En del behöver hjälp med att starta något och vissa behöver stöd. Situationen för många i Kongo är oerhört svår, inte minst efter de senaste krigen. Många människor lever i ren misär, utan arbete och utan möjlighet att skicka sina barn till skolan. Skolavgifterna är höga. Enligt senaste uppgifter kan endast 55% av flickorna och 76% av pojkarna i landet läsa och skriva! De många tusen gatubarnen i städerna har naturligtvis ingen möjlighet alls att få gå i skolan.

Fadderskap

Vill du bli fadder till ett skolbarn i Kongo eller vill du stödja ett barnhem för gatubarn är du välkommen att ringa till +46-70 46 99 169

Klicka här för att se vårat infoblad samt våra samarbetsorganisationer

Klicka här för att läsa artikeln från BoråsTidning 2016-03.21/ Tore Hägg

 

I BIKON finns medlemmar från Kongo, och andra som har besökt Kongo vid flera tillfällen. Nästan varje medlem i föreningen har haft mycket kontakt med individer men också med organisationer i landet. Vi vill använda dessa relationer för att bidra till en förbättring av situationen för folket i Kongo och för en fördjupning av relationerna mellan Kongo och Sverige. Genom lokala samarbets­organisationer, t ex dem nedan, har vi en ständig kontakt med behövande. Vi vänder oss direkt till individer, utan mellanhänder, och genom våra besök och egna kontakter når vi direkt till dem som behöver hjälp (t ex fattiga familjer, gatubarn, skolelever, studenter).

Bröderna Nsumbu

Bröderna Nsumbu är en grupp syskon som älskar att sprida glädje och Guds kärlek genom sång och musik. Vi spelar för det mesta rytmer från vårt ursprungliga hemland Kongo-Kinshasa, men vi spelar även gospel och negro spirituals. Vi samarbetar också med BIKON som arbetar med olika projekt i Kongo.

Vill Ni dela vår glädje och få smaka på lite av den afrikanska värmen under en gudstjänst eller önskar Ni ett större arrangemang som konsert eller workshop så får Ni gärna kontakta oss på "tnglo@hotmail.com" eller "+46 (0) 70 095 35 25"

Insamling till föräldralösa barn i Kinshasa

Bröderna Nsumbu med vänner - Yangalala konsert S:t Eskilskyrkan 2015

unsplash