Matadi Support Group (MSG)

MSG är en organisation i Sverige som förmedlar s.k. mikrolån till projekt i de båda kongostäderna. Vårt samarbete med den består främst i valutaclearing, vilket håller nere våra kostnader för penningöverföring till minimum.

unsplash