Rapport 2017 "franska"

Organisationen ASESAFRONC (Action de Secours Sans FRONtières Communitaires) i Kinshasa

Organisationen arbetar med en skola (grundskola och fyra gymnasielinjer) samt en vårdcentral i en av de allra fattigaste kommunerna, Makala i Kinshasa. Man driver även ett alfabetiseringsprojekt på kvällstid för äldre analfabeter, särskilt kvinnor, samt ett internetcafé. Elever och lärare från skolan välkomnas när de behöver vård men även folket i området när de har svårt att ta sig till större sjukhus. 

ASESAFRONC:s Internetcafé i Kinshasa

Internetcafét
Internetcafét
Internetcafét
Internetcafét
Internetcafét
Internetcafét
Internetcafét
Internetcafét

Bikon hjälper flera studerande med skolavgifter. Här nedan syns ett exempel.

Läkarstuderande Bituta i Kinshasa (i blå uniform) som BIKON hjälpt med skolavgifter
Bituta mäter blodtryck
Bituta visar upp ett preparat av ett groddjur

ASESAFRONCs skola

ASESAFRONC:s  skola
ASESAFRONC:s skola
ASESAFRONC:s  skola
ASESAFRONC:s skola
ASESAFRONC:s  skola
ASESAFRONC:s skola
Två nya skrivare har anskaffats till internetkaféfilialen vid universitetet
För att skydda mot strömavbrott har en UPSstromförsörjningsbackup inskaffats

För att skydda mot strömavbrott har en UPSstromförsörjningsbackup inskaffats

ASESAFRONC vårdcentral i Kinshasa

Vårdcentral
vårdcentral
vårdcentral
vårdcentral
vårdcentral
vårdcentralen
vårdcentralen
vårdcentralen
vårdcentralen
vårdcentralen
unsplash