Styrelsens vårmöte 2019 hos Gunvor och Tore Hägg i Borås

Missionshelg s:t eskilskyrkan
Missionshelg s:t eskilskyrkan
Missionshelg s:t eskilskyrkan
Missionshelg s:t eskilskyrkan
Missionshelg s:t eskilskyrkan
Missionshelg s:t eskilskyrkan
Missionshelg s:t eskilskyrkan
Missionshelg s:t eskilskyrkan
Missionshelg s:t eskilskyrkan

29 september 2018

Låt missionen leva

Årsmöte 2018-03-17

Bikons senaste årsmöte ägde rum i Immanuelskyrkan/Borås lördag den 17 mars 2018. Verksamhetsberättelsen går att läsa på arkivdelen.

Årsmöte 2014-03-15

Årsmöte 2015-03-14

Styrelsemöte på Grovare/Hökerum, hos Anders Nyström den 30 september 2016

Styrelsemöte på Grovare/Hökerum, hos Anders Nyström den 30 september 2016

unsplash