APEDEM rapport  "franska"

Emy Miantezilas gatubarnsprojekt i Kimpese (APEDEM)

APEDEM

APEDEM

APEDEM driver under Emy Miantezilas ledning ett internetcafé samt ett gatubarnsprojekt i Kimpese. Emy, som även arbetar med det s.k. fotbollsprojektet i Kimpese, har samlat en grupp gatubarn vilka aldrig har kunnat gå i skolan, eftersom det i Kongo krävs avgifter även på grundskolenivå. Dessa ger han nu skolundervisning.

När barnen lärt sig tillräckligt medverkar Emy till att de slussas in i den vanliga skolan. Hans insats är omfattande men även den hämmas stundom av brist på medel.

BIKON har medverkat till att kunnat köpa en bit egen odlingsmark. Även här handlar det alltså om barn till synes utan framtidshopp, som får en möjlighet och ett hopp.

unsplash