Orphélinat Christ pour tous

Orphélinat Christ pour tous är ett barnhem som grundades och drivs av Maman Annie Makanzu, fru till Pastor Jonathan Makanzu. Just nu finns drygt ett tjugotals barn i hemmet. Åtta pojkar och sexton flickor. Barnen är mellan 3 och 18 år.

När det är möjligt bidrar Bikon med skolavgifter, mat och kläder.

Här finns möjlighet att bli fadder till ett eller flera barn.

Christ pour tous

Christ pour tous

unsplash